Familjebildning och karriär -konsekvenser av oförutsägbar frånvaro

Författare: Ghazala Azmat, Och Lena Hensvik, Och Olof Rosenqvist, Och

Sammanfattning av Rapport 2020:11

När ett par får sitt första barn uppstår betydande och varaktiga könsskillnader i inkomst- och löneutveckling. Tidigare forskning har pekat på att kvinnors större familjeansvar, manifesterat i längre föräldraledighet, högre sannolikhet för deltidsarbete och högre frånvaro på grund av egen och barns sjukdom, saktar ner kvinnors lönetillväxt. I den här rapporten kompletterar vi den tidigare forskningen och studerar om kvinnors högre frånvaro under småbarnsåren minskar möjligheten att inneha välavlönade jobb med höga krav på närvaro. Vårt huvudsakliga resultat visar att kvinnors sannolikhet att inneha sådana jobb minskar kraftigt efter första barnets födelse (relativt män). Resultaten tyder på att familjebildningens ojämna inverkan på kvinnors och mäns löner skulle kunna mildras om fler arbetsplatser organiserade arbetet så att produktionen blev mindre känslig för oväntad och kortvarig frånvaro.