Familjebildning minskar kvinnors sannolikhet att ha välavlönade jobb med höga krav på närvaro

Efter första barnets födelse ökar kvinnors frånvaro från arbetet relativt mäns. Samtidigt minskar kvinnors sannolikhet att ha ett jobb där de är ensamma om sin kompetens på arbetsplatsen. Det visar en ny rapport från IFAU.

Publicerades: 22 juni 2020

Författare: Ghazala Azmat, Och Lena Hensvik, Och Olof Rosenqvist, Och

Nyckelpersoner på en arbetsplats har en kompetens som inte många andra har. Om de är oväntat frånvarande från arbetet, till exempel på grund av vård av sjuka barn, kan det vara svårt för kollegor att täcka upp och utföra den frånvarande kollegans arbetsuppgifter.

Kvinnor som fått sitt första barn har mer sällan den här formen av anställningar, i jämförelse med män. Kvinnors sannolikhet att jobba i en nyckelposition minskar kraftigt efter det första barnets födelse, medan män är relativt opåverkade,

­ Vi kan inte veta om denna minskning beror på att kvinnorna till följd av större familjeansvar väljer bort den här typen av arbetsuppgifter, eller om arbetsgivarna väljer bort kvinnorna när de rekryterar till dem, säger Olof Rosenqvist som är en av rapportförfattarna. Troligen är det en kombination. Mönstret är intressant och det bidrar sannolikt till att kvinnors inkomster halkar efter mäns. Arbete i nyckelpositioner är ofta förknippat med god löneutveckling och stabila anställningar.

–Förutom att peka på vikten av ett jämställt familjeliv där föräldrarna delar på ansvaret för barnen visar vår forskning att om fler arbetsplatser organiserades på ett sätt som minskade sårbarheten för oväntad frånvaro från arbetet skulle detta kunna innebära en jämnare inverkan av familjebildning på kvinnors och mäns inkomstutveckling. Självklart är dock en sådan omställning väldigt utmanande för många företag och ibland kanske det inte alls är möjligt, säger Lena Hensvik, en annan av rapportförfattarna.  

Data och metod

I rapporten studeras män och kvinnor som fick sitt första barn tillsammans under åren 1999–2007. Paren följs från och med 1997 till och med 2013 vilket gör det möjligt att observera hur skillnader inom paren i termer av lön, frånvaro från arbetet och innehav av nyckelpositioner (definierat som jobb med få ersättare) utvecklas före och efter det första barnets födelse. Data kommer huvudsakligen från Flergenerationsregistret och Lönestrukturstatistiken vid SCB och i rapporten följs drygt 50 000 par.

Kontakt

IFAU-rapport 2020:11 ”Familjebildning och karriär – konsekvenser av oförutsägbar frånvaro” är skriven av Ghazala Azmat (Sciences Po), Lena Hensvik (Uppsala universitet) och Olof Rosenqvist (IFAU). Om du vill veta mer, kontakta Olof Rosenqvist på telefon 018–471 60 50 eller e-post olof.rosenqvist@ifau.uu.se. Rapporten är en sammanfattning av IFAU Working paper 2020:9.