Ökar uttaget av lägstanivådagar i föräldraförsäkringen om ersättningen höjs?

Författare: Olof Rosenqvist, Och Håkan Selin, Och

Sammanfattning av Rapport 2023:20

Föräldraförsäkringen inkluderar 90 s.k. lägstanivådagar, som anmärkningsvärt ofta brinner inne med tanke på att de kan tas ut på helger samtidigt som föräldern jobbar vardagar. Den 1 juli 2006 höjdes ersättningen från 60 till 180 kronor per dag. Höjningen gällde bara barn födda från och med den 1 juli. Genom att jämföra uttaget av lägstanivådagar för föräldrar som fick barn strax före och efter den 1 juli 2006 kan vi isolera effekten av ersättningsnivån på uttaget. Tre­dubblingen av lägstanivåersättningen ökade det genomsnittliga uttaget av lägstanivådagar från 60 till 71 dagar. Ökningen skedde i alla inkomstgrupper men var något större för föräldrar med låg inkomst. Många föräldrar som fick barn kring den 1 juli 2006 fick senare fler barn. När vi studerar uttaget av lägstanivådagar för dessa yngre syskon, där nivån alltså var 180 kronor för samtliga, ser vi att föräldrar till barn födda strax efter den 1 juli 2006 tar ut ungefär fyra dagar mer än föräldrar i kontrollgruppen. Denna indirekta effekt, som främst drivs av föräldrar med låg inkomst, visar att omedelbara finansiella incitament kan ge upphov till ändrat långsiktigt uttagsbeteende.