Föräldrar tog ut fler lägstanivådagar när ersättningen höjdes

Fler föräldrar tog ut sina lägstanivådagar i föräldraförsäkringen när ersättningen höjdes. Det visar en ny IFAU-rapport.

Publicerades: 20 december 2023

Författare: Olof Rosenqvist, Och Håkan Selin, Och

Föräldraförsäkringen och lägstanivådagarna

Föräldrar har rätt till 480 dagars betald ledighet per barn. Av dessa dagar är 90 dagar så kallade lägstanivådagar då alla har en lika stor fast ersättning. Idag är ersättningen 180 kronor per dag, men fram till den 1 juli 2006 var dagsersättningen 60 kronor.

Rapportförfattarna jämför föräldrar som fick barn precis innan respektive efter det att ersättningen höjdes. De finner att den höjda ersättningen ledde till att antalet uttagna lägstanivådagar ökade med i genomsnitt 18 procent, från 60 till 71 dagar.

Föräldrar med låg inkomst ökade sitt uttag något mer än föräldrar med hög inkomst. Uttaget av lägstanivådagar får konsekvenser för uttaget av dagar för de barn som föds senare och som alla omfattades av 180-kronorsnivån. Föräldrapar som fick 180 kronor per dag för ett äldre syskon fortsatte att ta ut fler lägstanivådagar än de föräldrar som fått 60 kronor per dag för det första barnet. Uttaget av lägstanivådagarna verkar alltså delvis styras av ens uttagshistorik.

–Att en högre ersättning leder till att fler tar ut den kan tyckas självklart men det är en viktig insikt när man till exempel beräknar de statsfinansiella konsekvenserna av att höja ersättningar, säger Olof Rosenqvist som är en av rapportförfattarna.

–Vi har studerat föräldraförsäkringen, men det gäller rimligen även andra bidrag som man behöver ansöka aktivt om, till exempel bostadsbidraget, avslutar han.

Hur gjordes undersökningen?

Eftersom höjningen från 60 till 180 kronor per dag enbart gällde barn födda från och med den 1 juli 2006 kan effekten av den högre ersättningen skattas genom att jämföra uttaget av lägstanivådagar för föräldrar som fick barn strax före respektive strax efter detta datum. Ungefär 45 000 barn födda under perioden april–september 2006 inkluderas i huvudanalysen. I rapporten används registerdata från Statistiska centralbyrån SCB och Försäkringskassan.

Kontakt

Rapport 2023:20 Ökar uttaget av lägstanivådagar i föräldraförsäkringen om ersättningen höjs? är skriven av Olof Rosenqvist och Håkan Selin vid IFAU. Rapporten är en sammanfattning av IFAU Working paper 2023:24. För mer information, kontakta Olof Rosenqvist på olof.rosenqvist@ifau.uu.se.