Sjukförsäkringen och pensionssystemet ger ekonomisk trygghet vid nedsatt arbetsförmåga och ålderdom. Arbetslöshetsförsäkringen har motsvarande syfte vid arbetslöshet. De flesta svenskar får någon gång under livet ersättning från dessa försäkringar. Även om individen kanske sällan tar del av försäkringarna ger själva vetskapen om att vara försäkrad en trygghet. På senare år har privata och avtalsbaserade försäkringar som kompletterar socialförsäkringarna ökat i betydelse. Intressant överblick av forskningen ges till exempel i Reformerna inom sjukförsäkringen under perioden 2006–2010: Vilka effekter kan vi förvänta oss?

Försäkringarnas regler och ersättningsnivåer kan påverka människors vilja och möjligheter att arbeta. Därför berör den forskning som bedrivs framför allt:

  • Hur ersättningsnivåer och fasta tidsgränser påverkar arbetsutbud och hälsa
  • Hur olika försäkringar samspelar med varandra, d.v.s. om och i så fall hur personer förflyttas mellan olika försäkringar och om ersättningsnivåerna i de olika försäkringarna påverkar i vilken av försäkringarna som individen hamnar
  • Hur normer och attityder som etablerats inom familjen, bland kollegor och vänner och i samhället i stort påverkar i vilken omfattning individen själv använder försäkringarna.

Nya working papers

Sök igenom alla working papers.

Alla working papers