Hälsochocker och val av utbetalningstid i tjänstepensionen

Författare: Johannes Hagen, Och Michal Hodor, Och Abigail Hurwitz, Och

Sammanfattning av Rapport 2024:4

I de flesta tjänstepensionsavtal finns möjligheten att ta ut tjänstepensionen under en begränsad tidsperiod, till exempel 5 eller 10 år, i stället för livsvarigt. I den här rapporten studerar vi hur förändringar i förväntad livslängd påverkar valet av utbetalningstid. Vi jämför andelen livsvariga utbetalningar bland individer som drabbades av en elakartad cancertumör strax före pensionsåldern med motsva-rande andel bland personer som fick samma diagnos strax efter pensionsåldern. Den senare gruppen hade därför inte möjlighet att beakta cancern när de valde utbetalningstid. Resultaten visar att andelen livsvariga utbetalningar är 5 procent lägre bland dem som diagnostiserades med cancer före pensionsuttaget. Effekten är tydlig, men samtidigt förhållandevis begränsad. I rapporten diskuterar vi också vilken roll riskpreferenser har för valet av utbetalningstid och hur dessa modere-rar den uppmätta effekten.