Många allvarligt sjuka tar ut tjänstepensionen på fel sätt

De som fick en allvarlig cancerdiagnos strax innan de gick i pension valde oftare att ta ut sin tjänstepension på 5 eller 10 år, i stället för resten av livet. Majoriteten stannade dock kvar i det förvalda livslånga alternativet, trots att det sannolikt varit bättre att ta ut pensionen så snabbt som möjligt.

Publicerades: 22 februari 2024

Författare: Johannes Hagen, Och Michal Hodor, Och Abigail Hurwitz, Och

I flera tjänstepensionsavtal finns möjligheten att vid 65-årsåldern göra ett aktivt val att ta ut tjänstepensionen under en begränsad tidsperiod på till exempel 5 eller 10 år, i stället för att få en mindre summa under resten av livet. Rapportförfattarna jämför hur de som fått ett allvarligt cancerbesked strax före respektive strax efter det här pensionsvalet väljer att ta ut sin tjänstepension – snabbt eller långsamt?

Den förväntade livslängden påverkade gruppernas val. Något fler av dem som fick cancerbeskedet strax före pensionsvalet valde att ta ut pensionen snabbt och färre tog ut tjänstepensionen under resten av livet. Skillnaden mellan dem som fick besked före och efter pensionsvalet var 5 procent.

Den här beteendeförändringen var mindre än vad man skulle kunna förvänta sig eftersom det var betydligt mer ekonomiskt fördelaktigt för de cancer­drabbade att välja en kort utbetalningstid istället för en lång. Hela 7 av 10 valde att ta ut tjänstepensionen resten av livet.

Det förvalda alternativet är viktigt

En viktig förklaring till att bara en minoritet väljer det ekonomiskt mest fördelaktiga alternativet är troligen att livsvarig utbetalning är det förvalda alternativet.

-Många blir kvar i ett förvalt alternativ mer eller mindre omedvetet, säger Johannes Hagen som är en av flera rapportförfattare.

-En annan förklaring till att så få gör ett aktiv val är naturligtvis att sjukdomen är en påfrestning som gör att pensionsvalet blir mindre viktigt, även om valet kan ha stor ekonomisk betydelse.

Tjänstemän i privat sektor 

I rapporten studeras samtliga tjänstemän i privat sektor som tog ut sin ITP 2-pension från Alecta 2008–2015. Genom att jämföra andelen livsvariga pensionsutbetalningar bland personer som fått en elakartad cancerdiagnos strax före pensionsåldern med en grupp som fått liknande diagnoser strax efter pensionen fångar rapportförfattarna hur förväntad livslängd kausalt påverkar val av utbetalningstid.

Kontakt

IFAU-rapport 2024:4 Hälsochocker och val av utbetalningstid i tjänstepensionen är skriven av Johannes Hagen vid Jönköping university samt Michal Hodor vid Tel Aviv University och Abigail Hurwitz vid The Hebrew University. Rapporten är en sammanfattning av IFAU working paper 2024:4. För mer information kontakta Johannes på johannes.hagen@ju.se