Lisa Laun

Docent

Profilbild

Lisa Laun disputerade i nationalekonomi vid Stockholms universitet 2012 och är sedan 2020 docent vid Stockholms universitet. Hon har arbetat som forskare vid IFAU sedan 2012. Hon är också ledamot i Finanspolitiska rådet sedan 2021 och sitter i redaktionen för Ekonomisk Debatt. Hon forskar inom socialförsäkring och arbetsmarknadsekonomi, och studerar bland annat äldres utträde från arbetsmarknaden, insatser för sjukskrivna och arbetslösa, arbetsinkomsternas utveckling och välfärdssystemens betydelse i Sverige. Hennes forskning har publicerats i ett flertal internationella tidskrifter och bokserier, samt i populärvetenskapliga rapporter och artiklar. Läs mer på hennes personliga webbplats.

Projekt och publikationer vid IFAU

På gång

Rapporter

Working papers

2022

2021

2020

2019

2017

2015

2014

2013

2012