Lisa Laun

Docent

Profilbild

Lisa Laun disputerade i nationalekonomi vid Stockholms universitet 2012 och är docent i nationalekonomi sedan 2020. Hon har arbetat som forskare vid IFAU sedan 2012. Hon är också vice ordförande i Finanspolitiska rådet och sitter i redaktionen för Ekonomisk Debatt. Hon forskar inom socialförsäkring och arbetsmarknadsekonomi, och studerar bland annat äldres utträde från arbetsmarknaden, insatser för sjukskrivna och arbetslösa, arbetsinkomsternas utveckling och välfärdssystemens betydelse i Sverige. Hennes forskning har publicerats i ett flertal internationella tidskrifter och bokserier, samt i populärvetenskapliga rapporter och artiklar. Läs mer på hennes personliga webbplats.

Projekt och publikationer vid IFAU

På gång

Rapporter

2023

2022

2020

2019

2018

2017

2015

2014

2013

2012

Working papers

2023

2022

2021

2020

2019

2017

2015

2014

2013

2012