Långsiktig utvärdering av alternativa insatser för långtidssjukskrivna

Författare: Lisa Laun , Och Peter Skogman Thoursie, Och

Dnr: 99/2015

Under 2008–2009 genomförde IFAU tillsammans med Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen en försöksverksamhet där drygt 4 000 långtidssjukskrivna i behov av arbetslivsinriktad rehabilitering slumpmässigt fördelades till privata aktörer eller till ordinarie rehabilitering hos Arbetsförmedlingen. I en tidigare studie har de kortsiktiga arbetsmarknadseffekterna av privat tillhandahållen rehabilitering utvärderats. Resultaten pekade inte på några stora skillnader i arbetsmarknadsutfall mellan deltagare i privat och offentlig arbetslivsinriktad rehabilitering. I detta projekt studeras de långsiktiga arbetsmarknadseffekterna av att få privat tillhandahållen rehabilitering jämfört med ordinarie rehabilitering hos Arbetsförmedlingen. Data kommer från SCB.