Drivkrafter och möjligheter till ett förlängt arbetsliv

Författare: Per Johansson, Och Lisa Laun , Och Mårten Palme, Och Helena Olofsdotter Stensöta, Och

Publicerad i: SNS förlag, maj 2018, ISBN 9789188637031, 134 sidor

Sammanfattning av Rapport 2018:20

Från början av 1960-talet till slutet av 1990-talet minskade arbetskraftsdeltagandet bland män i åldersgruppen 60–64 från 85 till 55 procent. Sedan dess har det ökat, 2016 var det 75 procent. Ökningen har de två senaste decennierna varit nästan lika kraftig för kvinnorna i åldersgruppen. Syftet med denna rapport är att lägga fram fakta om de bakomliggande drivkrafterna till det minskade arbetsutbudet bland äldre fram till början av 1990-talet och till den ökning som har skett på senare år. Vi analyserar hur förtidspensionssystemet, och de många förändringarna av detta, har påverkat utvecklingen. Vi kommer också undersöka hur förändringar i systemet har påverkat förtroendet för Försäkringskassan, som har haft som uppgift att genomföra förändringarna. Slutligen diskuterar vi möjligheter och hinder för ett ytterligare förlängt arbetsliv.