Vad förklarar de senaste 20 årens ökade arbetskraftsdeltagande bland äldre i Sverige?

Författare: Lisa Laun , Och Mårten Palme, Och

Sammanfattning av Rapport 2017:18

Sedan slutet av 1990-talet har arbetskraftsdeltagandet bland både äldre män och kvinnor stigit markant i Sverige. I gruppen män 60–64 år har arbetskrafts­deltagandet ökat från 55 till 75 procent av befolkningen. Bakgrunden till förändringen är dock fortfarande en öppen fråga. I denna rapport undersöker vi relevansen för sju tänkbara förklaringar. De första tre – förändringar i folk­hälsa, utbildning och arbetsmiljö – gäller den äldre befolkningen, medan de senare fyra – pensionsreformen, jobbskatteavdraget, den avtalsbestämda pen­sionsåldern och de striktare reglerna för sjukersättningen – gäller institutionella förändringar. Vi finner att ökningen i arbetskraftsdeltagande har sammanfallit med förbättringar i hälsa och utbildningsnivå över födelsekohorter, samt med striktare krav för att bli beviljad sjukersättning.