Arbetsinkomstutvecklingen för utrikes och inrikes födda i Sverige 1985–2016

Författare: Lisa Laun , Och Costas Meghir, Och Benjamin Friedrich, Och

Sammanfattning av Rapport 2023:17

Lågkonjunkturen i början av 1990-talet ledde till en kraftig minskning av arbetsinkomsterna för låginkomsttagare och en stor ökning av ojämlikheten i arbetsinkomster. Återhämtningen från lågkonjunkturen pågick i decennier och innebar stadigt ökande reala arbetsinkomster över hela inkomstfördelningen och minskad ojämlikhet i arbetsinkomster, i kontrast till den ökade ojämlikheten i disponibel inkomst. Ojämlikheten i arbetsinkomster är högre bland invandrare men de har inte hamnat på efterkälken i arbetsinkomstutvecklingen. De reala arbetsinkomsterna har ökat mer bland utrikes än inrikes födda i botten av arbetsinkomstfördelningen. Arbetsinkomsternas utveckling samspelar med bidragstagandet bland låginkomsttagare och förändringar i välfärdssystemen.

Forskningsområden

Arbetsinkomstutvecklingen för utrikes och inrikes födda