Hälsan hos nybeviljade förtidspensionärer över tid

Författare: Per Johansson, Och Lisa Laun , Och Tobias Laun, Och

Publicerad i: Ekonomisk debatt, 2014, årgång 42, nr. 6, pp. 17-27

Sammanfattning av Rapport 2013:8

I den här rapporten studerar vi hur den relativa hälsan hos nybeviljade förtids­pensionärer jämfört med icke-förtidspensionärer har utvecklats i Sverige över tid. Som ett mått på hälsa används framtida mortalitet. Analysen visar hur inflödet till förtidspensionssystemet har kontrollerats, efter att hänsyn har tagits till förändringar i befolkningens underliggande hälsa. Vi finner betydande variationer i den relativa hälsan hos nybeviljade förtidspensionärer jämfört med icke-förtidspensionärer i Sverige mellan år 1986 och 2008. Detta tyder på att variationerna i inflödet till förtidspension inte i huvudsak beror på hälso­förändringar i befolkningen. Vissa av variationerna i den relativa hälsan sammanfaller med formella förändringar av kvalificeringskraven för förtids­pension. Vi finner dock också variationer i den relativa hälsan under perioder då inga formella förändringar av kvalificeringskraven har genomförts. Detta tyder på att också informella förändringar av hälsobedömningen för att bli beviljad förtidspension har fått genomslag.