Hälsan varierar hos dem som beviljats förtidspension

Hälsan hos dem som beviljats förtidspension de senaste trettio åren varierar. Det visar en ny rapport från IFAU.

Publicerades: 07 maj 2013

Författare: Per Johansson, Och Lisa Laun , Och Tobias Laun, Och

Rapportförfattarna visar att hälsan hos dem som beviljats förtidspension 1986–2008 varierar betydligt. När fler får förtidspension tycks de som beviljats också ha en bättre hälsa, och när färre beviljats förtidspension är hälsan bland dem som beviljats sämre.

– Våra resultat tyder på att variationerna i inflödet till förtidspension inte i huvudsak beror på hälsoförändringar i befolkningen, säger Lisa Laun som är en av rapportförfattarna. Det tycks också vara andra saker som spelar roll.

Vissa variationer i hälsan hos dem som får förtidspension sammanfaller med lagförändringar av kvalificeringskraven. Till exempel innebar borttagandet av förtidspensionering av arbetsmarknadsskäl för åldersgruppen 60–64 år 1991 att de som förtidspensionerades efter det hade sämre hälsa relativt övriga befolkningen. Men andra variationer kan inte förklaras av sådana formella förändringar.

– Eftersom hälsan hos dem som förtidspensioneras varierar utan att lagen ändrats tror vi att också informella förändringar av hälsobedömningen för att bli beviljad förtidspension har fått genomslag, fortsätter Lisa Laun. Vi ser exempelvis att hälsan hos beviljade förtidspensionärer försämrades efter sammanslagningen av de regionala Försäkringskassorna till en central myndighet år 2005, vilket kan bero på en ökad strikthet i hälsobedömningen.

Metod och data

Rapportförfattarna studerar hur den relativa hälsan mellan nybeviljade förtidspensionärer och icke-förtidspensionärer har varierat över tid. Som ett mått på hälsa används framtida mortalitet. De använder registerbaserad data över samtliga personer i åldern 30–64 år mellan 1985 och 2008 som inte redan erhöll förtidspension under det första året de observerades.

Bakgrund

Förtidspension heter idag sjuk- och aktivitetsersättning. Andelen personer med förtidspension ökade mellan 1985 och 2008 från 8 till 12 procent i ålders­gruppen 30–64 år. Inträdet har varierat mellan 0,8 och 1,6 procent. Ersättnings­nivån är idag 64 procent av inkomsten upp till taket i socialförsäkringen.

Kontakt

Du når Per Johansson på per.johansson@ifau.uu.se; alternativt Lisa Laun på lisa.laun@ifau.uu.se eller telefon 018-471 60 56.