Bristyrken i offentlig verksamhet

Sammanfattning av Rapport 2018:19

Larmrapporterna om arbetskraftsbrist inom viktiga yrkesgrupper i offentlig verksamhet har under de senaste åren duggat tätt. Fyra yrkesgrupper som lyfts fram i debatten är sjuksköterskor, lärare, förskollärare och poliser. Den här rapporten kartlägger var de utbildade inom dessa yrkesgrupper befinner sig på arbetsmarknaden. Om de utbildade i stor utsträckning arbetar inom det område de utbildats till är en lösning för att öka personalstyrkan att utbilda fler. Om de utbildade hamnar inom andra yrken och branscher än de utbildats till hjälper det inte på samma direkta sätt att öka antalet utbildningsplatser. Kanske bör man då istället fundera på om de utbildade på något sätt kan lockas tillbaka till yrket och branschen. Vi ställer tre frågor: i) Hur många utbildade finns det inom de olika yrkesgrupperna? ii) Inom vilka yrken och branscher arbetar de utbildade? iii) Hur ser flödena bland de utbildade mellan arbetsplatser och från yrket och branschen ut över tid? Vi studerar perioden 1985–2016.
Ett huvudresultat är att andelen som utbildat sig inom dessa yrken, men som arbetar på annat håll inte har förändrats dramatiskt under de senaste 20 åren.