Spencer Bastani

Docent

Profilbild

Spencer Bastani är anställd som forskare vid IFAU och är affilierad med Institutet för Näringslivsforskning (IFN), Uppsala Center for Fiscal Studies (UCFS), Uppsala Center for Labor Studies (UCLS) samt CESIfo i München. Bastanis forskning är både teoretiskt och empiriskt inriktad. Han forskar huvudsakligen om skatter och hur effekterna av ekonomisk politik påverkas av arbetsmarknadens funktionssätt. Hans forskning har publicerats i ett flertal olika internationella tidskrifter och populärvetenskapliga rapporter och artiklar.

Projekt och publikationer vid IFAU

På gång

Rapporter

Working papers