Spencer Bastani

Professor

Profilbild

Spencer Bastani är anställd som forskare vid IFAU och är affilierad med Institutet för Näringslivsforskning (IFN), Uppsala Center for Fiscal Studies (UCFS), Uppsala Center for Labor Studies (UCLS) samt CESIfo i München. Han är adjungerad professor vid Uppsala universitet, nationalekonomiska institutionen (2023).

Bastanis forskning är både teoretiskt och empiriskt inriktad. Han forskar huvudsakligen om skatter och hur effekterna av ekonomisk politik påverkas av arbetsmarknadens funktionssätt. Hans forskning har publicerats i ett flertal olika internationella tidskrifter och populärvetenskapliga rapporter och artiklar.

Projekt och publikationer vid IFAU

Rapporter

Working papers