Perspektiv på konsumtionsbeskattning

Författare: Spencer Bastani, Och

Sammanfattning av Rapport 2022:10

Skatter på konsumtion är en mycket central del av skattesystemet. Jag utgår från modern skatteforskning och redogör systematiskt för principdiskussioner och praktiska frågeställningar om konsumtionsskatternas tillämpning i Sverige. Fokus riktas mot två frågor. Den första frågan är hur skatter på olika varor och tjänster bör differentieras. Den andra frågan är vilka för- och nackdelar konsumtionsbeskattning har jämfört med skatter på arbetsinkomster och kapitalinkomster. En rad praktiska frågor diskuteras också, såsom utformningen av den svenska momsen.