Vilken avkastning har kognitiv förmåga på arbetsmarknaden och kapitalmarknaden?

Författare: Spencer Bastani, Och Kristina Karlsson, Och Daniel Waldenström, Och

Sammanfattning av Rapport 2023:6

Vi studerar hur kognitiv förmåga mätt vid mönstringen belönas på arbetsmarknaden och kapitalmarknaden. Medan tidigare forskning främst har studerat arbetsinkomster, och funnit en viss korrelation med kognitiv förmåga, är huvudresultatet av vår analys att förmåga är starkare korrelerad med kapitalinkomster än arbetsinkomster. Sambandet är nästan tre gånger så starkt för kapitalinkomster och skillnaden kvarstår när hänsyn tas till utbildning, yrken, sparande, arv och föräldrabakgrund. Kognitiv förmåga är också positivt korrelerad med avkastningen på investeringar. Studiens resultat ger ny kunskap om varför ojämlikhet i kapitalinkomster är större än ojämlikhet i arbetsinkomster, och insikter om vilka faktorer som påverkar ekonomisk mobilitet.