Ulrika Vikman

Fil.dr, senior analytiker

Profilbild

Ulrika Vikman disputerade i nationalekonomi vid Uppsala universitet våren 2013. Sedan dess har hon arbetat som forskare vid IFAU.
Hon är också research fellow vid Uppsala Center for Labor Studies och Uppsala Center for Fiscal Studies. Till hennes forskningsintressen hör forskning kring ekonomiskt bistånd och lokala arbetsmarknadsprogram samt arbetsmarknaden för äldre.

Projekt och publikationer vid IFAU

På gång

Rapporter

Working papers