Kommunal arbetsmarknadspolitik. Vad och för vem?

Författare: Anders Forslund, Och Wazah Pello-Esso, Och Rickard Ulmestig, Och Ulrika Vikman, Och Ingeborg Waernbaum, Och Alexander Westerberg, Och Johan Zetterqvist, Och

Sammanfattning av Rapport 2019:05

I denna rapport utnyttjar vi ett unikt nyinsamlat datamaterial för att ge den första systematiska beskrivningen av den svenska kommunala arbetsmarknadspolitiken med hjälp av mikrodata – vilka är de insatser som används och vilka är deltagarna? Ett resultat, som i det stora hela bekräftar vad man tidigare trott, är att deltagarna i den kommunala arbetsmarknadspolitiken i genomsnitt står långt från arbetsmarknaden. De kommunala programmens deltagare hade också ett högre och mer långvarigt mottagande av ekonomiskt bistånd än deltagarna i Arbetsförmedlingens insatser. Vi ser också att det föreligger en betydande spridning mellan kommunerna i de insatser som erbjuds.