Ingeborg Waernbaum

Professor

Profilbild

Ingeborg Waernbaum är professor i statistik vid statistiska institutionen, Uppsala universitet samt forskare vid IFAU. Hon disputerade 2008 vid Umeå universitet. 

Hennes forskning är inriktad på skattning av kausala effekter i obervationsstudier. Hon har studerat och föreslagit nya metoder för variabelselektion, skattning av effekter av kausala oddskvoter och modellval och robusthet för estimatorer av kausala effekter.

Forskningsområden

Projekt och publikationer vid IFAU

Rapporter

Working papers