Arbetar kommunerna på samma sätt? Om kommunal variation inom arbetsmarknadspolitiken

Författare: Ulrika Vikman, Och Alexander Westerberg, Och

Sammanfattning av Rapport 2017:7

I den här rapporten undersöker vi kommunala arbets­marknadsinsatser i Sverige. Vi gör detta genom att analysera netto­kostnader per invånare för arbetsmarknadsåtgärder under åren 2002–2015, samt genom att analysera del­tagarna i kommunala arbetsmarknadsinsatser under 2014 och 2015. Det är stor variation i hur aktiva kommunerna är inom området, både vad gäller kost­nader och antal deltagare. Variationen kan till viss del förklaras av strukturella faktorer, som befolkningens sammansättning och behov, men även efter kontroll för sådana strukturella faktorer finns en stor variation kvar. Bland de kommuner som har arbetsmarknadsinsatser är det stor spridning med avseende på vilka som anvisar deltagare, målgrupperna för insatserna och hur långa insatserna är.