In- och utträdeseffekter av aktiveringskrav på socialbidragstagare

Författare: Anna Persson, Och Ulrika Vikman, Och

Sammanfattning av Rapport 2010:7

Tidigare forskning har visat att aktiveringskrav på socialbidragstagare minskar bidragstagandet. Man har dock inte studerat huruvida detta sker genom en minskad risk att bli socialbidragstagare eller genom att sannolikheten att sluta vara bidragsberoende ökar, vilket vi undersöker i denna studie. Vi använder registerdata över befolkningen i Stockholms kommun och studerar hur sannolikheten att bli bidragstagare och att sluta behöva bidrag påverkas av att aktiveringskrav införs i olika stadsdelar vid olika tidpunkter. Resultaten tyder på att det minskade bidragsberoendet i första hand kan förklaras av ökad sannolikhet att lämna bidrag, snarare än av att färre blir beroende av bidrag. För de individer som har större risk att bli bidragsberoende minskar dock sannolikheten att börja behöva bidrag till följd av aktiveringskrav. Reformen har olika stor påverkan på olika grupper. Till exempel påverkas sannolikheten att bli beroende av bidrag mycket för unga individer, medan sannolikheten att sluta vara i behov av bidrag påverkas mer för ogifta individer utan barn.