Färre socialbidragstagare vid krav på aktiviteter

Krav på att arbetslösa socialbidragstagare ska delta i så kallade aktiveringsprogram gör att färre börjar och fler slutar få bidrag. Effekten är särskilt stor för ungdomar, visar en ny IFAU-rapport.

Publicerades: 28 maj 2010

Författare: Anna Persson, Och Ulrika Vikman, Och

Stockholms stadsdelar har krav på att arbetslösa socialbidragstagare ska delta i till exempel jobbsökaraktiviteter och praktik. Rapportförfattarna visar att dessa aktiveringsprogram har lett till färre socialbidragstagare. För det första ökar utflödet och fler slutar att få bidrag, förmodligen för att aktiviteterna hjälper deltagarna ut på arbetsmarknaden. För det andra minskar inflödet, vilket kan bero på att aktiveringskraven har en avskräckande effekt. Individerna hittar i högre utsträckning en annan försörjning, alternativt avstår hellre från bidrag än deltar i aktiviteterna.

Stor effekt på ungdomar och ensamstående utan barn

Sannolikheten att börja med bidrag minskar mest bland ungdomar (18–24 år). Inflödet minskar med omkring 11 procent, vilket betyder att antalet unga som går in i bidragstagande varje år minskar med i genomsnitt omkring 140 personer i Stockholms stad. Att ungdomars inflöde påverkas mycket kan bero på att de kanske kan påbörja utbildning eller ta ett jobb med kort varsel.

Sannolikheten att sluta med bidrag ökar mest bland ensamstående utan barn. Detta kan bero på att även de kan ha lättare att ta ett jobb med kort varsel, jämfört med personer som har barn.

Stadsdelar i Stockholms kommun

Aktiveringskrav infördes vid olika tidpunkter i olika stadsdelar i Stockholm. Rapportförfattarna jämför stadsdelar med aktiveringskrav med stadsdelar som ännu inte infört aktiveringskrav. Genom att jämföra stadsdelar vid samma tidpunkt och samma ekonomiska förhållanden kan hänsyn tas till att sannolikheten att börja och sluta med bidrag även påverkas mycket av konjunkturläget. Författarna använder information om invånare mellan 18 och 64 år i Stockholms kommun år 1993–2005.

Kontakt

Om du vill veta mer kontakta oss på ifau@ifau.uu.se.