Kommunal arbetsmarknadsanställning -väg till arbete eller a-kassa?

Författare: Eva Mörk, Och Lillit Ottosson, Och Ulrika Vikman, Och

Sammanfattning av Rapport 2021:16

I denna rapport utvärderar vi Stockholmsjobb, en kommunal tidsbegränsad anställning utformad för försörjningsstödsmottagare och andra grupper med svag arbetsmarknadsanknytning. Syftet med Stockholmsjobb är att ge arbetslösa arbetslivserfarenhet och kontakter och på sätt förbättra deras möjligheter att gå vidare till annat arbete eller studier. Eftersom anställningen pågår 6–12 månader uppfyller deltagarna arbetsvillkoret för att få a-kassa efter åtgärdens slut. Vi finner positiva sysselsättningseffekter för deltagare vars anställning har varit förlagd inom den ordinarie kommunala verksamheten men negativa effekter för personer som har jobbat som Stockholmsvärdar, vilket innebär att de vårdar stadens gatumiljö. Vidare finner vi att sannolikheten att ta emot försörjningsstöd minskar för deltagarna medan sannolikheten att få ersättning från a-kassan ökar som en följd av Stockholmsjobbet.