Kommunala arbetsmarknadsanställningen Stockholmsjobb leder till minskat behov av försörjningsstöd

Den kommunala arbetsmarknadsanställningen Stockholmsjobb för dem som varit på ordinarie verksamheter närmare arbetsmarknaden medan de som varit på en konstruerad arbetsplats i högre grad får a-kassa. Det visar en ny IFAU-rapport.

Publicerades: 17 september 2021

Författare: Eva Mörk, Och Lillit Ottosson, Och Ulrika Vikman, Och

Arbetslösa försörjningsstödsmottagare och personer med svag arbetsmarknadsanknytning kan under en begränsad tid anställas av Stockholms kommun. Rapportförfattarna följer dem som hade dessa så kallade Stockholmsjobb 2010–2016. För att studera effekten av insatsen jämförs deltagarna med liknande personer som inte hade denna typ av anställning.

Så nära ett vanligt arbete som möjligt

De arbetslösa som hade ett Stockholmsjobb på en ordinarie arbetsplats typ kommunal förskola eller inom äldreomsorgen var i upp till tre år efter anställningens slut sysselsatta i högre grad än jämförelsegruppen. 

De så kallade Stockholmsvärdar som på olika sätt arbetade med gatumiljön hade istället lägre sannolikhet än jämförbara personer att vara sysselsatta efter den tidsbegränsade anställningen. Många Stockholmsvärdar hade dock jobbat så mycket att de hade rätt till a-kassa och hade inkomst från a-kassan istället för försörjningsstöd efter Stockholmsjobbets slut.

–Att det går bättre för dem som haft en insats i ordinarie verksamhet än för dem som jobbat som värdar antar vi handlar om att efterfrågan på arbetskraft skiljer sig åt. Stockholmsvärdarnas arbetsplatser skapades i samband med insatsen och det saknas efterfrågan på deras kompetens efter att de avslutat arbetsmarknadsanställningen.

–Vi kan också konstatera att insatsen flyttar en del av kostnaden för dem som står långt ifrån arbetsmarknaden från de kommunala försörjningsstöden till den statliga arbetslöshetsersättningen, avslutar Ulrika Vikman.

Bakgrund, data och metod

Stockholmsjobb har funnits sedan 2010. Arbetsuppgifterna ska vara kvalitetshöjande och ordinarie personal får inte ersättas. Rapportförfattarna studerar 22 000 inskrivningar där 1 565 individer haft en anställning och resten utgör jämförelsegrupp. Rapportförfattarna matchar deltagare och icke deltagare med hjälp av bland annat ålder, utbildning, arbetsmarknadshistorik, arbetsinkomster, motivation, försörjningsstöd och a-kassa. Personerna följs under tre år.

Kontakt

IFAU-rapport 2021:16 ”Kommunal arbetsmarknadsanställning Väg till arbete eller a-kassa?” är skriven av Eva Mörk, Lillit Ottosson och Ulrika Vikman.  Rapporten är en sammanfattning av working paper 2021:12. Kontaktperson Ulrika Vikman, ulrika.vikman@ifau.uu.se, telefon 018-471 70 85.