Hur påverkar tillgång till barnomsorg arbetslösa föräldrars sannolikhet att få arbete?

Sammanfattning av Rapport 2010:6

I denna rapport undersöker jag om arbetslösa småbarnsföräldrars sannolikhet att hitta arbete förändras om de under arbetslöshetsperioden får ha sina barn i barnomsorg. För att undersöka detta använder jag en del av den svenska maxtaxereformen som gjorde det obligatoriskt för de svenska kommunerna att erbjuda arbetslösa föräldrar barnomsorg minst 15 timmar i veckan. Den metod jag använder jämför utvecklingen i de kommuner som innan reformen inte erbjöd barnomsorg till arbetslösa med de kommuner som gjorde det. Resultat tyder på att sannolikheten att få ett arbete ökar för kvinnor, när de har tillgång till barnomsorg. Störst effekt är det för kvinnor med endast grundskola eller universitetsutbildning samt för kvinnor med två barn. För män finns ingen effekt.