De som varken arbetar eller studerar på den svenska arbetsmarknaden

Författare: Linus Liljeberg, Och Ulrika Vikman, Och

Sammanfattning av Rapport 2018:22

Med en ökad andel av unga och äldre krävs att en stor andel av befolkningen arbetar för att finansiera välfärden. Internationellt sett är sysselsättningsgraden i Sverige hög. Men det finns också en relativ stor andel av befolkningen som är i arbetsför ålder, men som varken arbetar eller studerar, och som inte heller har sjuk- eller aktivitetsersättning. Det är tänkbart att det inom denna grupp återfinns personer som skulle kunna delta i arbetskraften. Vi studerar hur antalet som varken arbetar eller studerar har förändrats över tid, om det ofta rör sig om samma personer och om det finns gemensamma egenskaper som karakteriserar denna grupp. Under perioden 2011–2015 var i genomsnitt tolv procent av befolkningen i arbetsför ålder utanför arbete och studier. Många stod dock utanför enbart något eller några år. Av samtliga som bott i Sverige åren 2011–2015, och som under denna period var i arbetsför ålder, var 3,4 procent utanför arbete och studier alla fem år. Det som karakteriserar denna grupp är att de i högre grad är äldre, utlandsfödda och lågutbildade jämfört med befolkningen i stort. Även om några har höga inkomster av annat än arbete och därmed kan ha möjlighet att frivilligt välja att inte arbeta, har de flesta av dem som långvarigt inte arbetat eller studerat mycket låga inkomster och var fjärde tar emot ekonomiskt bistånd.