Anna Sjögren

Docent

Profilbild

Anna Sjögren är ekonomie doktor i nationalekonomi och verksam som forskare vid IFAU och affilierad med UCLS. Hon disputerade 1998 vid Handelshögskolan i Stockholm. Hennes forskning är inriktad på utbildning, humankapital, familjeekonomi och arbetsmarknad. För närvarande forskar hon om konsekvenserna av 1990-talets stora skolreformer, betydelsen av skol- och familjepolitik och föräldrars arbetsmarknadssituation för barns hälsa samt humankapitalutveckling. Hon forskar också om mäns och kvinnors förutsättningar för att kombinera familj och karriär. 

Projekt och publikationer vid IFAU

På gång

Rapporter

Working papers