Anna Sjögren

Docent

Profilbild

Anna Sjögren är docent i nationalekonomi och verksam som forskare vid IFAU och affilierad med UCLS. Hon disputerade 1998 vid Handelshögskolan i Stockholm. Hennes forskning är inriktad på utbildning, humankapital, familjeekonomi och arbetsmarknad. Anna Sjögren har publicerats i tidsskrifter som Journal of Labor Economics och Journal of Human Resources. 

Projekt och publikationer vid IFAU

På gång

Rapporter

Working papers