Anna Sjögren

Docent

Profilbild

Anna Sjögren är docent i nationalekonomi och verksam som forskare vid IFAU och affilierad med UCLS. Hon disputerade 1998 vid Handelshögskolan i Stockholm. Hennes forskning är inriktad på utbildning, humankapital, familjeekonomi och arbetsmarknad. Anna Sjögren har publicerats i tidsskrifter som Journal of Labor Economics och Journal of Human Resources. 

Projekt och publikationer vid IFAU

På gång

Rapporter

2023

2022

2021

2020

2019

2018

2016

2015

2014

2012

2011

2010

2008

2007

Working papers

2023

2022

2021

2019

2017

2016

2014

2013

2012

2011

2010

2008