Leder nystartsjobben till högre sysselsättning?

Sammanfattning av Rapport 2012:6

Vi studerar hur nystartsjobben som infördes 2007 påverkat arbetslöshet och sysselsättning. Nystartsjobb innebär att arbetsgivare som anställer en individ som stått utanför arbetsmarknaden i minst ett år får en anställningssubvention under lika lång tid som personen inte haft ett arbete. Individer äldre än 25 år ingår i studien. Resultaten pekar på att tillgången till nystartsjobben gör att de arbetslösa lämnar arbetslöshet för arbete fortare än de annars skulle ha gjort. Effekten uppkommer när de arbetslösa får tillgång till anställningssubventioner efter ett års arbetslöshet. Ungefär 63 procent av alla nystartsjobb är undanträngning av jobb som skulle ha kommit till stånd även utan nystartssubventionen. I allmänhet finner vi ingen dramatisk nedgång av sysselsättningsgraden när subventionen tar slut. För äldre arbetslösa har dock längden på subventionen större betydelse för hur länge nystartsjobbarna kvarstår i arbete. Våra resultat visar också att fördubblad subventionsgrad innebär att fler får arbete, men har däremot ingen betydelse för sannolikheten att ha kvar sitt jobb efter subventionens slut. Dubblad subventionslängd har däremot obetydlig effekt på flödet till jobb, men istället en positiv effekt på hur länge man har kvar ett jobb. Vid nuvarande subventionsgrad ökar nystartsjobben flödet från arbetslöshet till arbete med i genomsnitt 17 procent.