Nystartsjobben har minskat arbetslösheten och ökat sysselsättningen

Nystartsjobben bidrar till kortare arbetslöshet och ökad sysselsättning, men drygt sex av tio arbeten skulle kommit till stånd även utan subvention. Det visar en ny IFAU-rapport.

Publicerades: 22 februari 2012

I oktober 2011 var det nästan 46 000 personer som hade ett nystartsjobb. Ett nystartsjobb är ett ordinarie jobb med en anställningssubvention som motsvarar dubbla arbetsgivaravgiften (62,84 %). Rätten till nystartssubvention gäller som regel den som varit borta från arbetsmarknaden i minst 12 månader och varar lika lång tid som frånvaron.

Rapportförfattarna studerar arbetslösa mellan 25 och 60 år som varit inskrivna på Arbetsförmedlingen under perioden 2007–11. De finner att tillgång till nystartsjobb innebär att de arbetslösa lämnar arbetslöshet fortare än vad de annars skulle ha gjort. Flödet från arbetslöshet till arbete ökar med 17 procent.

– Det verkar som om de långtidsarbetslösa får hjälp in på arbetsmarknaden genom nystartsjobb, säger Anna Sjögren. Istället för 20 månaders arbetslöshet sjunker den förväntade tiden i arbetslöshet för en genomsnittlig långtidsarbetslös till cirka 18 månader. Det är en relativt stor effekt, och i linje med tidigare forskning om anställningssubventioner.

De flesta nystartsjobbare är sysselsatta även efter att subventionen tagit slut. För de äldre har dock längden på subventionen större betydelse för hur länge de får behålla arbetet och fler förlorar jobbet när arbetsgivaren ska börja betala full arbetsgivaravgift.

Många jobb hade kommit till stånd ändå

Rapportförfattarna finner att 63 procent av anställningarna skulle ha skett även utan subvention.

– Eftersom nystartssubvention är en rättighet för den som varit borta från arbetsmarknaden länge är detta vad vi hade väntat oss. En del av dem som får jobb med subvention hade fått sitt jobb även utan subvention, men vi ser också att nystartsjobben innebär att det skapas nya jobb, säger Johan Vikström.

Vilka är nystartsjobbarna?

De flesta nystartsjobbare är män, medelåldern är 44 år och utomnordiskt födda är överrepresenterade. Jämfört med den genomsnittlige långtidsarbetslöse har nystartsjobbarna något högre utbildning, de är något yngre och har kortare inskrivningstider.

Kontakt

För mer information kontakta Anna Sjögren på 018-471 60 58 alternativt anna.sjogren@ifau.uu.se eller Johan Vikström 018-471 60 55 alternativt johan.vikstrom@ifau.uu.se.