Effekter av barnomsorgsavgifter på barnafödandet

Författare: Eva Mörk, Och Anna Sjögren, Och Helena Svaleryd, Och

Publicerad i: Ekonomisk Debatt 2009, nr 2, s. 59-69

Sammanfattning av Rapport 2008:30

Sänkningen av förskoleavgifterna som följde av maxtaxereformen innebar att barnafödandet ökade med knappt fem procent. Det tycks främst vara yngre, deltidsarbetande kvinnor som fött fler barn till följd av de sänkta förskole­avgifterna. Ökningen är störst för de familjer som inte hade några barn sedan tidigare. Bland familjer som redan hade barn är det främst sannolikheten att skaffa ett tredje barn som har påverkats. Eftersom de flesta familjer i Sverige skaffar två barn tyder det ökade antalet tredjebarn på att det faktiskt är den totala fruktsamheten som har ökat och att reformen därmed kommer att ha långsiktiga effekter på barnafödandet.