Nitlott i barndomen – familjebakgrund, hälsa, utbildning och socialbidragstagande bland unga vuxna

Sammanfattning av Rapport 2011:5

Vi redogör för hur betydelsen av familjebakgrund och barns fysiska och psykiska hälsa behandlas i den nationalekonomiska litteraturen. Därefter undersöker vi hur föräldrars utbildningsnivå, inkomster, socialbidragstagande och sammanboende hänger ihop med barns psykiska och fysiska hälsa, skolprestationer och framgång på arbetsmarknaden som unga vuxna. I dagens Sverige finns tydliga samband mellan familjebakgrund, hälsa, utbildning och risken för att vara socialt utsatt som ung vuxen. Framförallt barn till socialbidragstagare och lågutbildade föräldrar har låga meritvärden i grundskolan, lägre sannolikhet att klara gymnasiet och högre sannolikhet att själva vara socialbidragstagare eller helt sakna inkomst vid 22 års ålder. Barn till socialbidragstagare har även sämre hälsa i barndomen. Ohälsa, framförallt psykisk, ökar risken för social utsatthet senare i livet och i motsats till internationella studier visar analysen att även korta sjukperioder i barndomen kan ha negativa följder.