Hur påverkas barn av att en förälder blir av med jobbet?

Författare: Eva Mörk, Och Anna Sjögren, Och Helena Svaleryd, Och

Sammanfattning av Rapport 2019:3

Vi undersöker hur barn påverkas när en förälder blir av med jobbet på grund av en arbetsplatsnedläggning. Likt tidigare forskning finner vi att föräldrarna själva drabbas av högre arbetslöshetsrisk, lägre arbetsinkomster och sämre hälsa. Vi finner också att familjens disponibla inkomst blir lägre och att risken för skilsmässa ökar. Det ser dock ut som att dessa negativa konsekvenser inte drabbar barnen. Vi finner inte några tecken på att barnens hälsa eller skolresultat försämras. Inte heller verkar det gå sämre för barnen på arbetsmarknaden när de är unga vuxna.