Att ta emot nyanlända elever - en utvärdering av Skolverkets riktade insatser för skolhuvudmän med många nyanlända

Dnr: 220/2016

Syftet med projektet är att förbereda och slutligen genomföra en utvärdering av Skolverkets riktade insatser för nyanlända elever. Skolverket genomför 2016–2019 insatser för att stärka utbildningens kvalitet för nyanlända elever. Insatserna består dels av generella insatser, som t.ex. kompetensutveckling, stödmaterial och informationsinsatser, dels av riktade insatser till huvudmän som bedöms vara i störst behov av stöd. Erbjudande om stöd utgår i fem omgångar till parvis randomiserade huvudmän efter en modell utvecklad av IFAU som garanterar att huvudmän med störst behov får stöd samtidigt som en jämförbar kontrollgrupp skapas.