Måste man välja? Barn och inkomst mitt i karriären för kvinnor och män födda 1945–1962

Författare: Anne Boschini, Och Christina Håkanson, Och Åsa Rosén, Och Anna Sjögren, Och

Sammanfattning av Rapport 2011:16

Barn och inkomst är viktiga utfall i livet. Båda kräver tid och resurser. Utfallen speglar de prioriteringar individer och par gjort över tid. I rapporten studerar vi hur dessa två utfall har förändrats för svenska män och kvinnor födda mellan 1945 och 1962. Vi dokumenterar förändringar i utbildning, i vem som får barn med vem samt hur många barn och hur stora inkomster män och kvinnor har mitt i karriären, vid 45 års ålder. Vi finner att utfallen i familj och karriär överlag blivit mer ojämlika för män: fler män är barnlösa och inkomstskillnaderna har ökat. Det positiva sambandet mellan barn och inkomst har dessutom blivit starkare. För de tidiga kohorterna kvinnor var sambandet mellan karriär och antal barn negativt. Överlag har dock kvinnors avvägning mellan karriär och familj lättat över tid. Kvinnors utfall avseende antal barn blir allt mer likartade över utbildningsfördelningen. Trots de olika mönstren för kvinnor och män finner vi att graden specialisering inom familjen, mätt som inkomstgapet inom ett föräldrapar, är förvånande stabilt över tid.