Hur påverkar tillgång till förskola hälsan för arbetslösas barn?

Författare: Aino-Maija Aalto, Och Eva Mörk, Och Anna Sjögren, Och Helena Svaleryd, Och

Sammanfattning av Rapport 2019:1

I och med en reform 2001 fick barn till arbetslösa rätt till en plats i förskolan. I den här rapporten undersöker vi hur detta påverkade barnens hälsa genom att studera sjukhusinläggningar vid 2–5 respektive 10–11 års ålder samt läkemedelsförskrivningar vid 10–11 års ålder. Effekterna på sjukhusin­läggningar är begränsade till en temporär ökning av sjukhusvård för infektioner bland 4–5-åringar det första året efter reformen. När barnen följs upp i 10–11-årsåldern finner vi att de barn som haft tillgång till förskola under perioder då en förälder var arbetslös har 5–6 procent lägre sannolikhet att förskrivas medicin för luftvägsbesvär och för astma- och allergimedicin. Denna effekt drivs av barn som inte har äldre syskon och kan tolkas som att förskolemiljön i jämförelse med hemmet exponerar barn för en rikare flora av mikroorganismer som bidrar till att stärka barns immunförsvar, i enlighet med den s.k. hygienhypotesen.