En utvärdering av Stockholms stads sommarjobbsprogram för unga 2012–2018

Författare: Daniel Knutsson, Och Björn Tyrefors, Och

Sammanfattning av Rapport 2024:5

Varje sommar anställer Stockholms stad drygt 7 000 ungdomar 16–19 år i sitt feriejobbsprogram. 2018 budgeterades cirka 100 miljoner kronor för verk­samheten. Rapportförfattarna studerar sommarjobbare med relativt stark socio­ekonomiskbakgrund, inte de som av sociala skäl prioriterats att delta. För denna relativt starka grupp går det åren efter gymnasiet sämre på arbetsmarknaden än det skulle ha gjort om de inte haft ett sommarjobb i programmet. Allra sämst går det för män, de som gått yrkesinriktningar på gymnasiet och de som redan innan det här sommarjobbet jobbade extra. En anledning är att det offentliga sommarjobbsprogrammet leder till mindre erfarenhet av jobb i den privata sektorn. Det kan också vara så att deltagande ger en signal till arbetsgivarna att deltagarna inte kan hitta jobb själva, samt att ett programjobb stör tidigare nätverk på arbetsmarknaden. Programmet har inte minskat kriminaliteten, förbättrat hälsan eller påverkat sannolikheten att gå vidare till högre utbildning. Det är sannolikt ogynnsamt för den här lite starkare gruppen att delta, om det finns positiva effekter för prioriterade grupper kan rapporten inte besvara.