Arbetsmarknadseffekter av att få barn i Sverige

Författare: Anton Sundberg, Och

Sammanfattning av Rapport 2024:13

I denna rapport undersöks familjebildningens inverkan på arbetsinkomster för män och kvinnor i Sverige under sex decennier, 1960–2021. De negativa effekterna av familjebildning på kvinnors arbetsinkomster minskade avsevärt under 1960- och 1970-talen och under början av 1980-talet, men minskningstakten avtog från slutet av 1980-talet och framåt. Jag dokumenterar även effekterna av att få barn på flera olika arbetsmarknadsutfall i dagens Sverige. Kvinnor arbetsinkomster påverkas i synnerhet genom lägre löner och ökat deltidsarbete. Slutligen dokumenterar jag att familjebildning i Sverige påverkar även mäns arbetsinkomster negativt, särskilt män i mer jämställda hushåll och män som har söner.