Hälsa och ekonomiskt välbefinnande

Författare: Paula Roth, Och

Dnr: 148/2020

Hur väl skyddade är svenska hushåll mot det ekonomiska bortfall som följer efter sjukdom eller ett dödsfall i familjen? Vilka effekter har ett dödsfall på den efterlevande partnerns ekonomiska situation?

I projektet jämförs individer som drabbas av sjukdom med en kontrollgrupp som drabbas vid ett senare tillfälle, ett så kallat kvasiexperiment. För dessa individer kan man anta att själva tidpunkten för hälsochocken är slumpmässig, och det är möjligt att studera effekterna av hälsa på individers inkomst, sysselsättning och finansiella välbefinnande. Med hjälp av projektets detaljerade mikrodata blir det möjligt att studera skillnader mellan män och kvinnor, men också mellan olika inkomstgrupper. I projektet används data från Kronofogdemyndigheten och Socialstyrelsen, vilka kopplas till SCB:s register över hela befolkningen 1995–2019.