Martin Nybom

Docent

Profilbild

Martin Nybom disputerade i nationalekonomi vid Stockholms universitet 2013 och har arbetat som post doc vid Institutet för social forskning (Sofi) vid Stockholms universitet. Sedan 2017 är han docent vid Uppsala universitet. Han forskar inom utbildnings- och arbetsmarknadsekonomi, och studerar bland annat avkastning på utbildning, löneskillnader och hur de kan förklaras, samt sambanden mellan föräldrars och barns inkomster. Hans forskning publiceras i ett flertal olika internationella tidskrifter. Läs mer på hans personliga webbplats.

Projekt och publikationer vid IFAU

Rapporter

Working papers