Arbetsmarknadseffekter av konjunkturnedgångar

Författare: Mattias Engdahl, Och Martin Nybom, Och

Sammanfattning av Rapport 2021:8

Syftet med den här rapporten är tvådelat: (i) att ge en översikt av existerande empirisk forskning kring effekter av lågkonjunkturer och arbetslöshet på individers kort- och långsiktiga arbetsmarknadsutfall; (ii) att presentera nya empiriska analyser av 90-talskrisens och finanskrisens långsiktiga effekter på individers sysselsättning och inkomst, samt om dessa effekter skiljer sig åt för olika grupper av arbetskraften. Rapporten ger en generell bild av hur arbetskraften tenderar att påverkas av lågkonjunkturer och arbetslöshet, och kan läsas mot bakgrund av den nuvarande krisen.