Förmågor, föräldrasortering och ojämlikhet mellan barn

Författare: Martin Nybom, Och Erik Plug, Och Bas van der Klaauw, Och Lennart Ziegler, Och

Sammanfattning av Rapport 2023:9

Vi presenterar en enkel teori som visar hur en växande andel högskoleutbildade kan leda till att föräldrar segmenteras och blir mer lika varandra i termer av underliggande förmågor och förutsättningar, vilket i sin tur förstärker inkomst-skillnader i kommande generation. Vi använder data på kognitiva förmågor från militärens mönstring för att testa teorin och trender i data överensstämmer i stort sett med modellens implikationer. Trots ökat högskoledeltagande är kognitiv för-måga en konsekvent stark förklaringsfaktor till högre studier. Vi ser också ett över tid förstärkt samband mellan föräldrars förmågor, vilket bör leda till en polarisering av inkomsterna i nästa generation. För att undersöka om detta kan ses som ett orsakssamband studerar vi effekterna av den svenska högskoleexpansionen från 1960-talet och framåt och finner i stort stöd för vår föreslagna teori.