Toppinkomsttagare i olika länder

Författare: Alejandro Badel, Och Moira Daly, Och Mark Huggett, Och Martin Nybom, Och

Sammanfattning av Rapport 2017:9

Med hjälp av registerdata för perioden 1980–2013 visar vi på en uppsättning gemensamma empiriska mönster gällande fördelningen av löneinkomster i USA, Kanada, Danmark och Sverige. Tre kvalitativa resultat är gemensamma för dessa länder: (1) ojämlikheten inom den övre halvan av inkomst­fördel­ningen ökar under individers yrkesverksamma karriär, (2) skillnaderna inom den absoluta toppen av inkomstfördelningen (den rikaste procenten) växer med åldern, och (3) den årliga ökningstakten i årsinkomster är högre för grupper med högre livsinkomster och att denna ökningstakt är särskilt hög för gruppen med allra högst livsinkomster. Även om dessa mönster är i grunden gemen­samma för de olika länderna så finner vi också betydande storleksmässiga skillnader. Till exempel växer toppinkomsttagarnas årsinkomster nästan dubbelt så mycket under arbetslivet i USA och Kanada jämfört med i Sverige och Danmark.

Forskningsområden