Den ökande avkastningen på sociala förmågor

Författare: Per-Anders Edin, Och Peter Fredriksson, Och Martin Nybom, Och Björn Öckert, Och

Sammanfattning av Rapport 2018:23

Denna rapport undersöker hur löneavkastningen på kognitiva och sociala för­mågor har utvecklats i Sverige under perioden 1992–2013. Vi dokumenterar en trendmässig uppgång i avkastningen på sociala förmågor. Denna uppgång är spe­ciellt tydlig i den privata sektorn, i den övre delen av lönefördelningen och re­lativt avkastningen på kognitiva förmågor. Arbetskraftens sortering över yrken har påverkats av avkastningsförändringarna. Arbetstagare med högre social för­måga har i ökande utsträckning sorterats in i yrken med arbetsuppgifter som klas­sificeras som abstrakta och icke-rutinmässiga. I dessa yrken har också av­kastningen på sociala förmågor ökat mer än genomsnittligt. Mönstren tyder på att den optimala mixen av förmågor inom yrken har ändrats över tiden, att sorte­ringen in i yrken baseras på komparativa fördelar samt att det i första hand är efterfrågesidan som driver den ökade avkastningen på sociala förmågor. Både avkastningen på sociala förmågor och användningen av dessa förmågor har ökat mer i yrken och branscher som i stor utsträckning påverkats av offshoring och IT-investeringar.