Björn Öckert

Professor

Profilbild

Björn Öckert disputerade vid Institutet för social forskning (SOFI) vid Stockholms universitet 2001, och har sedan dess arbetat som forskare på IFAU. Han är adjungerad professor vid Uppsala universitet, nationalekonomiska institutionen (2016). 

Han forskar inom utbildningsekonomi och arbetsmarknads­ekonomi, och har studerat avkastning på utbildning, resurser i skolan, betydelsen av ålder vid skolstarten, sambanden mellan föräldrars och barns förmågor, maxtaxan i förskolan, sänkning av arbetsgivaravgifter och privat arbetsförmedling. Hans forskning har publicerats i tidsskrifter som Quarterly Journal of Economics, Economic Journal, Journal of Public Economics och Labour Economics. 

Projekt och publikationer vid IFAU

På gång

Rapporter

Working papers

2021

2020

2018

2016

2015

2012

2010

2009

2008

2007

2006

2002