Migration och äktenskapsmarknad: effekter av en kvasi-randomiserad placeringspolicy

Författare: Alex Solis, Och Björn Öckert, Och

Dnr: 55/2017

Denna studie undersöker vad det faktum att det kommit fler män än kvinnor som flyktingar till Sverige gör med män och kvinnors äktenskaps-, utbildnings- och sysselsättningsbeslut. Genom att använda data från 1980-talets utplaceringspolitik där flyktingar kvasi-randomiserad tilldelades en kommun i Sverige vid ankomst observerade vi betydande variationer i könsförhållandet över kommuner och etniciteter. I vissa kommuner är obalansen mellan manliga och kvinnliga flyktingar större än i andra områden.