Hur mycket påverkas studieresultat av resurser?

Författare: Peter Fredriksson, Och Björn Öckert, Och

Publicerad i: Ekonomisk Debatt 2008, årg. 36, nr 3, s. 5-12

Sammanfattning av Rapport 2007:24

Mellan läsåren 1990/91 och 2002/03 minskade antalet lärare per hundra grund-skoleelever från 9,1 till 7,7 Omfattningen av resursneddragningarna varierade dock mellan kommuner. I genomsnitt medförde den minskade lärartätheten att eleverna försämrade sin position i betygsfördelningen med 1,2 procentenheter jämfört med tidigare. Om man istället mäter studieprestationer med resultat på mönstringsprovet, verkar effekten av resursneddragningarna vara ungefär dubbelt så stor.