Kan utbildning kompensera för andra miljökomponenter?

Författare: Linuz Aggeborn, Och Eva Mörk, Och Mattias Öhman, Och Björn Öckert, Och

Dnr: 187/2015

I mitten av 90-talet reformerades den svenska gymnasieskolan från ett linje- till programgymnasium. Reformen innebar bland annat en förlängning av tvååriga utbildningar till tre år, samt ett mer teoretiskt och studieförberedande innehåll. Vi studerar utbildningslängdens och det teoretiska innehållets effekt på kognitiv förmåga genom att utnyttja att reformen dels genomfördes successivt i kommunerna, dels att tiden för mönstring skiljer sig åt mellan individerna.