Född till chef? Syskonordningens betydelse för personlighet och yrkesval

Författare: Sandra E. Black, Och Erik Grönqvist, Och Björn Öckert, Och

Publicerad i: Ekonomisk debatt, nr. 5 (2018), årgång 46, sid. 38-50

Sammanfattning av Rapport 2016:15

Människors personlighet har stor betydelse för hur det går för dem i livet, både i skolan och på arbetsmarknaden. Men vad bestämmer egentligen personlig­heten? För att öka förståelsen om familjens betydelse för framgång i livet undersöker vi hur placeringen i syskonskaran påverkar personlighet och yrkeskarriär.

Vi visar att storasyskon har bättre social förmåga och större chans att bli chefer än småsyskon. Småsyskon driver däremot oftare eget företag. De äldre syskonens könssammansättning spelar också roll; det är bättre för en lille­bror att ha äldre systrar än att ha äldre bröder. Vi finner också att föräldrar tycks engagera sig mindre i barn som är födda senare i syskonskaran: små­syskon läser färre böcker, lägger mindre tid på läxor och tittar mer på teve än storasyskon.

Sammantaget visar resultaten att syskonordningen har stor be­tydelse för personliga egenskaper och yrkesval.